Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünde yeni gündem!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Veli Böke Çarşamba günü, Fikirtepe STK'ları, Muhtarları ve Kanaat önderleri ve bazı sıkıntılı adalardan vatandaşları ağırladı. Toplantıda İl Müdürü Veli Böke'nin haricinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Sezai Köse, Tümkayder Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz, , Fikentder Başkanı Yasin Bektaş, Fidem Başkanı Ercüment Oruç başta olmak üzere, Dumankaya , Vartaş ve Taş yapı Adalarından da bazı temsilciler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünde yeni gündem!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Veli Böke Çarşamba günü, Fikirtepe STK'ları, Muhtarları ve Kanaat önderleri ve bazı sıkıntılı adalardan vatandaşları ağırladı. Toplantıda İl Müdürü Veli Böke'nin haricinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Sezai Köse, Tümkayder Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz, , Fikentder Başkanı Yasin Bektaş, Fidem Başkanı Ercüment Oruç başta olmak üzere, Dumankaya , Vartaş ve Taş yapı Adalarından da bazı temsilciler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul  İl Müdürlüğünde  yeni gündem!
14 Aralık 2018 - 06:26 - Güncelleme: 01 Ekim 2019 - 04:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Veli Böke'nin, Fikirtepe STK'ları, Tümkayder ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz ve bazı adalardan vatandaşlar ile yaptığı toplantı yeni bir gündem oluşturdu. Fikirtepehaber.com olarak edindiğimiz bilgilere göre, Bu toplantıya zaman darlığından katılamayan ve Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan diğer muhtarların da bu sürece katılımları bekleniyor. 

Fikirtepe'de Toplumsal Çözüme Doğru..

Muhammed Ali Temel ve İlgili Fikirtepe STK'ları Fikentder ve Fidem Derneklerinin girişimleriyle İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda, Fikirtepe'de yaşanan sıkıntılar ve beklentiler tekrar gündeme getirilip yetkililere iletildi. İl Müdürü Veli Böke bakanlık bünyesinde ve kanunlar nezdinde yapılan çalışmalar, bakanlık tarafından alınan yeni ve süpriz bazı kararlar ile yapılması düşünülen yeni uygulamalar hakkında gelen heyete bilgiler verdi.

* Fikentder'in bakanlığa sunduğu son raporda teklif ettiği, Fikirtepe'den Bakanlık, Muhtarlar, STK lar ve gerekli görülen kurum ve kişilerinde katılımı ile yeni bir heyet oluşumu fikri Bakanlık tarafından da olumlu karşılanarak hayata geçiriliyor. Bununla ilgili detayları ve gelişmeleri ilerleyen dönemlerde Fikirtepehaber.com olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.Öncü STK'lar girişimiyle Fikirtepe geneline hitap eden, aktif bir whats App grubu ve genel ada bazlı komisyonlar oluşturulacak. 

* Fikirtepe'nin çözümü adına İnsiyatif alıp elini taşın altına koyan Fikirtepe STK' ları ve Muhtarları aracılığıyla periyodik zaman aralıklarıyla, seri değerlendirme toplantıları yapılıp bakanlığa sunulacak raporlar oluşturulacak. 

* Tüm adalardan toplanan şikayet ve veriler bakanlık gözetiminde ilgili bürokratlar ile beraber tek tek elden geçirilecek!

* Toplantıya katılan Fikirtepe STK'ları öncülüğünde, Fikirtepe'den oluşturulacak olan gruplarla beraber, tüm adalar ile ilgili çalışma , koordinasyon ve problemlerin çözümü adına bakanlığa destek mahiyetinde çalışmalarda bulunulacak. 

* Sözleşme imzalansa bile vatandaşın hakkına halel getiren, kiraları ödemeyerek vatandaşlardan zorla imza almaya çalışan firmalar denetlenecek.

* Fikirtepe'de sorunlu tüm adalar içerisinde imza atmamış olan vatandaşlar ve firma karşı karşıya getirilip, makul ve hakkaniyetli olan tüm talepler ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

* Fikirtepe'de iş yapacak olan firmaların resmi olarak önü hızlı bir şekilde açılacak, iş yapamayacak olanlara da yol verilecek.

* İmzaları biten ama paylaşımlar dahil sözleşme içeriğine aykırı olarak vatandaşlara karşı çeşitli problem ve sıkıtı oluşturan firmalarla ilgili girişimlerde bulunulacak.

* İlbank'ın kanuni alt yapısında yapılacak değişiklikler ile sürecin ivme kazanması sağlanılacak. 

* Firmaların mali yapısı , ödenmeyen ya da aksatılan kiralar ile Fikirtepe'de firma kapılarına kadar dayanan icralar gündeme geldi.

* Kentsel dönüşüm alanlarında Bakanlığın tüm vatandaşlara ödediği ek kira desteğiyle ilgili talebimiz yeniden değerlendirilecek. 

* Bakanlığın ilgili STK'lar ve katılım gösteren Muhtarlarla ve STK' ların da oluşturulacak gruplar ile yapacağı toplantı ve/veya whatsapp yazışmalarında gündeme gelecek sorunlu adalardaki Müteahitlerinde toplantılara katılımı sağlanacak, problemlerin çözümü ve ilgili adalarda işlerin hızlanması için yoğun bir çalışma içerisine girilecek.

* Fikentder olarak sunduğumuz, Örnek bir sözleşme ve paylaşım esaslarının belirlenmesi teklifimiz, sıfırdan yeni bir alan olmuş olsa belki ama Fikirtepe'de, girilmeyen ve anlaşma yapılmayan yer neredeyse kalmadığı ve yapılan anlaşmalar ve içeriği üzerinden paylaşımlara müdahalelerinin doğru olmayacağı ifade edilerek, uygulanamayacağından dolayı kabul görmedi.


Bakanlık ve Kiptaş artık daha sıkı bir iş birliği içerisinde

* İl Müdürü Sayın Veli Böke, toplantı esnasında heyete yaptığı açıklamada artık her hafta Kiptaş ile toplantı halinde olacaklarını ve çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Kiptaş ile beraber azami çaba gösterileceğini söyledi.

* Bakanlığın elinde aktif olarak iş yapabilecek ve yönlendirebileceği kamu kuruluşu olarak Kiptaş' ın olduğu mevcutta oluşan olumsuz havanında hızla giderilerek iş yapılamayan adalar için Kiptaş'ın da katkısıyla seri bir çalışma sağlanarak dönüşümüm hızlandırılması hedefleniyor.

* Kiptaş, Vartaş 1. Adada tempoyu yakaladı, proje üzerinde olumlu ve yapıcı son çalışmalar yapılmakta. Tüm vatandaşlar toplu ve/veya gruplar halinde çağrılarak yapılan çalışmalar ve ileri dönük bilgilendirme toplantıları yapılacak.

* Kiptaş'a devri gerçekleşen, Vartaş 1. adası haricinde, 2. Ada’da süreç hızlandırılacak, çalışmalar devam ediyor. 

* Dumankaya adalarıyla ilgili, gerekirse kayyum üzerinden bakanlığa devri değerlendirilerek o adalarda da Kiptaş üzerinden hızlı bir çalışmaya gidilerek vatandaşların mağduriyeti giderilecek. ''Bu bağlamda Fikentder ve Fidem ve M. Ali Temel'in girişimleriyle ilk sonuç alınarak uzun zamandır Dumankaya 1. adasında 
ödenmeyen kiralar dün yatırılmış oldu. Projenin de vakit kaybetmeksizin başlaması için girişimler devam ediyor. Konu dün Ankara'da detaylı bir şekilde masaya yatırıldı''

* Ceylan'dan Kipraş'a devredilen ve uzun zamandır faaliyet başlamayan adayla ilgili Fikentder ve Fidem tarafından yapılan girişimler sonucunda bu adada da sondaj girişimleri Kiptaş tarafından başlatılmıştır. Sayın İl müdürümüz Veli Böke'nin bu konudaki işlerin yoğunlaşarak devam edeceği müjdesini de bu ada halkına iletmek isteriz.

STK'lardan Fikirtepe Çözümü için İşbirliği ve Güçbirliği Kararı

* Tümkayder Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, Fikentder Başkanı Yasin Bektaş, Fidem  Başkanı Ercüment Oruç'tan ortak girişim. Bakanlıkla çözüm adına koordinasyon sağlamak için bu girişim içerisine tüm Muhtarlarımızın da kesin katılımı bekleniyor..

Toplantının düzenlenmesi için girişimlerde bulunan Tümkayder, Fikentder ve Fidem Dernekleri, Bakanlık ile  Fikirtepe muhtarlarının da içinde olacağı bir oluşumla prensipte ortak hareket edecek. Fikirtepe'de problemlerin aşılması ve işlerin hızlanarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir çözüm platformu olarak tüm adalarda ki vatandaşlar ve vatandaşların yetki verdiği ve/veya önde gelen kişilleriyle beraber grup oluşturulup birlikte hareket edilecek. Fikirtepe Çözüm Platformu adı altında grup ile süreci takip edip olumlu yönde ilerletmek için çalışma kararı aldı.

Fikirtepe ve Fikirtpeliler için, ''Fikirtepe Çözüm Platformu''

Yeni Fikirtepe Çözüm oluşumundan yapılan açıklamaya göre amaçlarının, Fikirtepe'de mağduriyetliklerin giderilerek sürecin hızlandırılmasına katkıda bulunmak olduğu açıklandı. Açıklamanın devamında, il Müdürlüğü ya da bakanlığın ilgili birimlerine vatandaşlardan giden görüşme ve olumlu çözüm önerilerine ya da, bireysel hak arama girişimleriyle ilgili kendilerini bağlayıcı herhangi bir engelin olmadığı, bireysel yada farklı gruplarında kendi görüşlerini bugüne kadar nasıl ilettilerse aynı şekilde iletmeye devam edebilecekleri belitildi. Bakanlığın ve Fikirtepe Çözüm Platformuna, olumlu fikirler ile katılım gösterebilecek herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğu belirtildi. Fikirtepe Çözüm Platformu olarak ilgili STK'lar ve fikir önderleri süreci olumlu yönde etkileyip hızlandıracak ve mağduriyetleri azaltmaya yarayacak çalışmalar için kendi iradeleriyle çözüm odaklı insiyatif aldıklarını ifade ederek, herkesten ve her kesimden desteklerini esirgememeleri ve bu çalışmalara katılmaları için birde çağrıda bulundu.

Fikirtepe Çözüm Platformu Whats App Grubuna dahil olarak, yapılacak çalışmalara destek olmak isteyen tüm Fikirtepelilerin ve yatırım yapanların Ad / Soyad , Ada - Parsel , Anlaşma yapılan Firma isimleri ve Telefon Numaralarıyla bereber ''fikirtepedernegi@hotmail.com'' e-mail adresine ve 05498413716 veya 05347892050 Numaralı telefonlara Whats App üzerinden istenilen bilgileri ulaştırmaları yeterli olacaktır.

Fikirtepehaber.com olarak bu toplantı ve haricinde ilerleyen dönemlerdeki tüm çalışmaları resmi makamların ve insiyatif alan Fikirtepe STK'ları öncülüğünde oluşturulacak olan Fikirtepe Çözüm Platformu'nun bilgilendirmeleri eşliğinde aktarmaya devam edeceğiz


ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com


YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.